Ochrana osobních údajů | Pneuservis Kappel

Mapa stránek
Napište nám

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮInformace ke zpracování osobních údajů
 

1. Miroslav Kappel se sídlem Areál ČSAD  Allbrechtická 121 Krnov 794 01, IČ  730 85 421, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje v rámci poptávky:
 

 • jméno, příjmení, titul
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu / sídlo


2. Jméno, příjmení, adresu, sídlo, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a Miroslavem Kappelem dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy. Miroslav Kappel  zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. 


3. Pokud mezi vámi a Miroslavem Kappelem nedojde k uzavření smlouvy, bude Miroslav Kappel zpracovávat vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu/sídlo za účelem administrace vašeho uživatelského účtu. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje bude Miroslav Kappel zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.


4. Na e-mailovou adresu budou registrovanému uživateli a kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej registrovaný uživatel/kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.


5. Zpracování osobních údajů je prováděno osobou Miroslav Kappel, tedy správcem osobních údajů.


6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace kdykoliv zpět, to však může mít za následek zrušení uživatelského účtu,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Copyright Pneuservis Krnov 2007 - 2024

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - Pátek
8.00  - 11.00  12.00 - 16.00

Mino pracovní dobu, v nutných
případech nebo v době sezóny
po předchozí telefonické
domluvě alespoň
dva dny předem.

 


PNEUSERVISNÍ SLUŽBY


Areál ČSAD
Albrechtická 121
794 01 Krnov


e-mai: M.A.M.01@seznam.cz 

 

 

Vodafone +420 608 408 062
Telefonica O2 +420 724 149 634